Sr. No. Name of Members Profession Zone
1 Vaibhav N. Kalbhairav CA. South
2 Sudharani G. E. GSTP. South
3 Mahesh Patil TP. South
4 Keshava M. GSTP. South
5 J. Mahadev Prasad Adv. South
6 Vinay Samuel TP. South
7 Monish P. GSTP. South
8 Ambresh Motikar GSTP. South
9 Ambadas Ankalkar Adv. South
10 Girish Heralgi GSTP. South
11 Aravind Minajagi GSTP. South
12 Vivekanand Hundekar Adv. South
13 Santosh Aleri GSTP. South
14 Vishal Nagathan GSTP. South
15 Anup Maigond GSTP. South
16 Dr. K. Mohanan Nambiar CA. South
17 Dwarakesh S. CA. South
18 Manoj Ayachit CA. Central
19 Gaurav Kumar Gupta CA. North
20 Mukul Ranjan Giri TP. East
21 Kinshuk Jain Adv. Central
22 Ritu Mahajan CA. North
23 K. K. Singla Adv. North
24 Vivek Agarwal CA. North
25 Abhishek Agarwal CA. North
26 Durgadas C. GSTP. South
27 Amit Goyal Adv. North
28 Ankush Jain Adv. North
29 Sujala M. B. GSTP. South
30 Ramanjan Bhattacharyya Adv. East
31 Anil Kumar Israni CA. North
32 Santosh Kumar Gupta Adv. Central
33 Vikrant Reja Adv. Central
34 Sonal Gupta Adv. Central
35 Rama Kanta Nayak CA. North
36 Pratik Sharma Adv. Central
37 Shubham Teotia CA. North
38 Sujishma K. U. GSTP. South
39 Prateek Tyagi Adv. North
40 Sachin Dudeja Adv. North
41 Om Bansal GSTP. Central
42 Jitendra Kumar Jena Adv. East
43 Jatin Arora Adv. West
44 Ashish Kumar Khandelwal Adv. Central
45 Sanjay Kumar Lakhani Adv. North
46 Mukesh Kumar Lakhani Adv. North
47 Kamal Bajaj Adv. North
48 Anurag Asati Adv. Central
49 Niraj Modi Adv. East
50 Bhavesh Patel GSTP. West
51 North Maharashtra Tax Practitioners Association Association West
Sr. No. Name of Members Profession Zone
1 Santosh Ambanna Hatti T.P West
2 Pranay Sharma Y. Adv. South
3 Rajgopal N. Chandak T.P West
4 Aditya R. Chandak CA. West
5 Garvit G. Paliwal CA. West
6 Ramakant Sharma Surelia Adv. East
7 N. Dhanakotti T.P South
8 Amol Manan Parikh CA. West
9 Abhishek Gupta Adv. North
10 Association Of Tax Practitioners Association South
11 Tarun Kumar Sharma Adv. North
12 Rana Kumar Dutta Adv. East
13 Chiranjeevi Matcha GSTP South
14 Jawhar Lal Nandi Adv. East
15 Y. Sridhar CA. South
16 S. Jaikumar Adv. South
17 Antaryami Sahu GSTP East
18 Pampa Sen Adv. East
19 K. Thirunavukkarasu CA. South
20 Kalpesh Bhupendrabhai Soni GSTP West
21 Sureshkumar Ishwarbhai Prajapati GSTP West
22 Ashwani Tiwari GSTP North
23 Abhijit Ray Adv. East
24 Nidhi Rathi CA. South
25 Seethalakshmi A. CA. South
26 Suresh C. Agrawal CA. North
27 Gaurav Kumar Srivastava CA. North
28 Ankur Srivastava Adv. North
29 Paras Sharma Adv. North
30 Abhishek Sharma Adv. North
31 Sham Walve Adv. West
32 Suresh J. Adv. South
33 Vrushabhnath D. Shetti CA. South
34 Yashvant Nijagal CA. South
35 Sri Krishna Patel CA. South
36 R. Prasanna Kumar CA. South
37 Rahul R. Gandhi CA. South
38 Prasad Sholapurmath CA. South
39 Abhilash P. Lapasia CA. South
40 Anil Iranna Ramdurg CA. South