Sr. No. Name of Members Profession Zone
1 Parappa M. Umadi T.P. South
2 Suresh Chawla CA. North
3 Mohammad Shabbir Adv. Central
4 Suraj Sanjay Hundekari CA West
5 T. B. Lokhande GSTP West
6 Rajesh Kumar Srivastava Adv. North
7 Shantanu Gupta Adv. West
8 Ambadas R. Gajul G.S.T.P West
9 Amitava Chakraborty Adv. East
10 Sunil R. Phale Adv. West
11 Deepak Kalani CA Central
12 Kamal Kant Kalra Adv. Central
13 Anil Kumar Agrawala Adv. East
14 K. Nagarajan T.P South
15 Sunita Fogla CA East
16 Nitin Kumar Harodia Adv. East
17 Manish Mittal Adv. North
18 Seshadri Sarangarajan CA South
19 Suresh Joshi T.P South
20 R. S. Balaji T.P South
21 RM. Senthilkumar CA. South
22 Niket Santosh Bora Adv. West
23 Chidambar Sangam T.P South
24 Mohit Singhal CA North
25 Rakesh Garg CA North
26 Premkishor Shukla T.P West
27 B. S. R. G. Pavan Kumar Adv. South
28 Asif Shaikh CA West
29 Ravi Sanguri CA North
30 Mohit Basral Adv. North
31 Sunil Kumar Upadhyay Adv. North
32 Girish R. Thakkar T.P West
33 Ashitosh Kumar Dwivedi T.P East
34 Malhaar V. Kale CA West
35 Aditya Manohar Lahoti CA West
36 Viren Ravilal Thakkar CA West
37 Vivek Sharma CA South
38 N. Ganesan T.P South
39 Gyaneshwar Prasad Adv. East
40 Milind Kanade CA West
41 Amardeep Sharma Adv Central
42 Anil Kumar Sehgal Adv. North
43 Santosh Kumar Jain CA East
44 Krishna Kumar Turaga CA South
45 Mitesh G. Patel Adv. West
46 Sandeep B. Bhangde Adv. West
47 Pratik Subhashchandra Shah CS. West
48 Hardik Subhashbhai Shah T.P West
49 Dipalkumar Jayantilal Shah Adv. West
50 Dinesh L. Chandak CA. West
51 Arjun Chaudhry Adv. North
52 Aloke R. Singh CA West
53 Durgesh Balaprasad Chandak CA. West
54 Goutam Mukherjee CWA South
55 Atul Puri T.P North
56 Ramdev Bhutada CA South
57 Paresh Verma Adv. Central
58 Dipen Kumar Chattopadhyay Adv. East
59 Ram Krishna Shaw Adv. East
60 Dilipkumar B. Barot STP West
61 Veer Sain Chauhan Adv. North
62 Kaushik R. Saranjame CA West
63 Vinaykumar Sajjanar TP South
64 Arvind Kumar Singh CA North
65 Vilas S. Khadse GSTP West
66 Vishnu Deo Bhagat Adv. East
67 Ravi Tulsiyan CA East
68 N. Sathish Kumar Adv. South
69 Anil Balan CA West
70 Rahul Bardia CA Central
71 Atik Ahamad Adv. North
72 Prateek Bansal Adv. East
73 Sujeet Deulkar CA West
74 Deepak Garodia CA West
75 Krishnan S. TP South
76 Durga Dutt Dubey CA East
77 Ravi Sharma Adv. North
78 Bipin Shah CA West
79 Sagarmoy Ghosh Adv. East
80 Akshay A. Shah Adv. West
81 Chiranjib Das T.P East
82 Ritesh N. Chhoriya T.P West
83 Chittaranjan Chattopadhyay Adv. East
84 Arun Grover CA Central
85 Rajib Saha Adv. East
86 Medinee Kamal Borah Adv. East
87 Anil Kumar TP North
88 R. Kurma Reddy TP South
89 Thangjam Ramananda Singh Adv. East
90 Veena Alok Agrawal CA West
91 Joseph P. S. TP South

Comments are closed.