Sr. No. Name of Members Profession Zone
1 Kuldeep Lal Asthana GSTP North
2 Jagdish Narayan Sharma Adv. Central
3 Adeeb A. Makani CA. West
4 Ashok Kumar Thukral CA. North
5 Pankaj Pallod GSTP West
6 Pradeep A. Kulkarni T.P. South
7 Abhay Shridhar Rajandekar CA. West
8 Amol Dinkarrao Kanthe CA. West
9 Sana Baqai Adv. North
10 Viswadev V. GSTP South
11 Jyothivasan C. GSTP South
12 Mukesh Chandra Srivastava Adv. North
13 Ajit Agarwal CA. East
14 K. Ramesh GSTP South
15 Samir Kumar Adv. East
16 Ravi Sawana Adv. West
17 Balaji Raje Adv. West
18 Mukundan P. GSTP South
19 Amar Bhima Shelar GSTP West
20 Girish N. Gadhia STP West
21 Abhishek Bansal CA. Central
22 Rahul Ashok Barapatre GSTP West
23 Piyush Kumar Mittal CA. Central
24 Jitendra Darji GSTP West
25 Nirmal Singh Dugar ITP East
26 Arumughan K. GSTP South
27 Prashant V. Chitgopkar GSTP South
28 Sunil Kumar K. GSTP South
29 Pradeep PV GSTP South
30 Unnikrishnan M. CA. South
31 Jitendra Singh Adv. West
32 Pradeep Lalwani CA. West
33 Kavita Lohiya CA. West
34 Legal Relief Society Association East
35 Vijayendra V. GSTP South
36 Mahesh Viswanatha Warrier GSTP South
37 Kailash Nath P. S. S. CA. South
38 Ashok Kumar Jain Bohra CA. South
39 Abhishek Kumar Murarka CA. East
40 Guranna Revansiddappa Malage Adv. South
41 Divyesh Sodha CA. West
42 Rajendra Kumar Jain GSTP East
43 Tejpal Dudhawal Adv. Central
44 Abhishek Kumar Adv. East

Comments are closed.