Year Past National Presidents Honorary Secretary Generals

1978-83

Late N. C. Mehta (Mumbai)

P. C. Joshi, Adv. (Mumbai)

1984-90

Late B. C. Joshi (Mumbai)

R. S. Pathak, TP (Mumbai)

1991-93

Late L. M. Mahurkar (Nagpur)

CA. Ashok Chandak (Nagpur)

1994-96

P. C. Joshi, Adv. (Mumbai)

R. S. Pathak, TP (Mumbai)

1997-99

Late Sukumar Bhattacharya Ji (Kolkata)

R. D. Sharma, TP (Kolkata)

2000-02

Late N. M. Ranka, Sr. Adv. (Jaipur)

M. L. Patodi, Adv. (Kota)

2003-05

Dr. K. Shivaram, Sr. Adv. (Mumbai)

Kishor Vanjara, TP (Mumbai)

2006 & 07

Late V. Ramachandran (Chennai)

Late K. J. Chandran

2008 & 09

Bharat Ji Agrawal, Sr. Adv. (Allahabad)

Mukul Gupta, Adv. (Ghaziabad)

2010 & 11

M. L. Patodi, Adv. (Kota)

Hon’ble Mr. Justice J. K. Ranka, Adv. (Jaipur)

2012 & 13

Late S. K. Poddar, Adv. (Ranchi)

N. P. Jain, Adv. (Kolkata)

2014 & 15

J. D. Nankani, Adv. (Mumbai)

CA. Harish N. Motiwalla (Mumbai)

2016

Dr. M. V. K. Moorthy, Adv. (Hyderabad)

M. Srinivasa Rao, TP (Eluru)

2017

Prem Lata Bansal, Sr. Adv. (New Delhi)

Sanjay Sharma, Adv. (New Delhi)

2018

Ganesh Purohit, Sr. Adv. (Jabalpur)

Pankaj Ghiya, Adv. (Jaipur)

2019

Dr. Ashok Saraf, Sr. Adv. (Guwahati)

Anand Kumar Pasari, Adv. (Ranchi)