Year Past National Presidents Honorary Secretary Generals

1978-83

Late N. C. Mehta (Mumbai)

P. C. Joshi, Adv. (Mumbai)

1984-90

Late B. C. Joshi (Mumbai)

R. S. Pathak, TP (Mumbai)

1991-93

Late L. M. Mahurkar (Nagpur)

CA. Ashok Chandak (Nagpur)

1994-96

P. C. Joshi, Adv. (Mumbai)

R. S. Pathak, TP (Mumbai)

1997-99

Late Sukumar Bhattacharya Ji (Kolkata)

R. D. Sharma, TP (Kolkata)

2000-02

Late N. M. Ranka, Sr. Adv. (Jaipur)

M. L. Patodi, Adv. (Kota)

2003-05

Dr. K. Shivaram, Sr. Adv. (Mumbai)

Kishor Vanjara, TP (Mumbai)

2006 & 07

Late V. Ramachandran (Chennai)

Late K. J. Chandran

2008 & 09

Late Bharat Ji Agrawal, Sr. Adv. (Allahabad)

Mukul Gupta, Adv. (Ghaziabad)

2010 & 11

M. L. Patodi, Adv. (Kota)

Hon’ble Mr. Justice J. K. Ranka, Adv. (Jaipur)

2012 & 13

Late S. K. Poddar, Adv. (Ranchi)

N. P. Jain, Adv. (Kolkata)

2014 & 15

J. D. Nankani, Adv. (Mumbai)

CA. Harish N. Motiwalla (Mumbai)

2016

Dr. M. V. K. Moorthy, Adv. (Hyderabad)

M. Srinivasa Rao, TP (Eluru)

2017

Prem Lata Bansal, Sr. Adv. (New Delhi)

Sanjay Sharma, Adv. (New Delhi)

2018

Ganesh Purohit, Sr. Adv. (Jabalpur)

Pankaj Ghiya, Adv. (Jaipur)

2019 Dr. Ashok Saraf, Sr. Adv. (Guwahati) Anand Kumar Pasari, Adv. (Ranchi)
2020 Dr. Nikita R. Badheka, Adv. (Mumbai) Samir S. Jani, Adv. (Junagadh)

2021

Dr. M. Srinivasa Rao, T.P (Eluru)

S. S. Satyanarayana, S.T.P (Hyderabad)

2022

D. K. Gandhi

Jamuna Shukla

2023

Pankaj Ghiya (Jaipur)

Rajesh Heeralal Mehta(Indore)