Sr. No. Name of Members Profession Zone
1 Rama Rao Sadhu GSTP. South
2 Bijoy Kumar Rout Adv. East
3 Biplab Kumar Das Adv. East
4 Dharmesh Kumar CA. South
5 Pavan Kumar GSTP. South
6 P. Supriya CA. South
7 Mohit Khanna CA. North
8 Siva Raja Satya Muneendra GSTP. South
9 Sumanta Nayak Adv. East
10 Santosh Kumar Dash Adv. East
11 Brajendu Mishra Adv. East
12 Debi Prasad Dash Adv. East
13 Sakti Swarup Mishra Adv. East
14 Hari Prasad Muvvala Adv. South
15 Abhinav Tewari Adv. West
16 Rajasekhar Karnatapu Adv. South
17 Samrendra Jindam Adv. South
18 Suresh Kumar Sadaray GSTP. South
19 Allour yeshwanth Adv. South
20 Yogesh Harjai CA. North
21 Gourav Agarwal CA. East
22 Raman Kumar Jha Adv. East
23 Pratik Rajesh Virani Adv. West
24 A. Karthigeyan GSTP. South
25 P. Mouralidaran GSTP. South
26 Priya Guha Adv. East
27 Sriman Arpit Mohanty Adv. East
28 Bhabani Prasad Mohanty Adv. East
29 Harekrushna Nayak Adv. East
30 Dr. Mayur Parmar Adv. West
31 Nikhil Goyal CA. North
32 Vineet Kohli CA. North
33 Onkar Chaurasia GSTP. Central
34 Kaushalendra Das CA. East
35 Rajeev Parik Adv. East
36 Subhendu Roy Chowdhury Adv. East
37 Vikash Kumar Adv. East
38 Aniket Agrawal Adv. Central
39 Sanjay Madhavrao Sonawane TP. West
40 Lavina Rohan Dedhia Adv. West
41 Yogananda Palavali GSTP. South
42 Saurabh Kumar Singh Adv. North
43 Anant Jaitly Adv. North
44 Manoj Joshi Adv. North
45 Abhay Desai Adv. West
46 Satya Narayan Singh Adv. East
47 Padmini Deshmukh CA. West
48 Umesh Dangat STP. West
49 Satish Chandra Sahu Adv. East
50 Prateek Tamrakar Adv. Central
51 Mahesh Mandhana Adv. West
52 Ashok Chopra Adv. North
53 N. Seshadri Adv. East
54 Bharati Deshmukh STP. West
55 Bhushan Deshmukh STP. West