Sr. No. Name of Members Profession Zone
1 Sisir Chandra Dash Adv. East
2 Alok Kumar Kushwaha CA. North
3 Nitesh Indravadan Kansara CA. West
4 Kushal Mukherjee Adv. East
5 Ashish Singh Adv. North
6 Anita Choudhury Adv. East
7 Awadhesh Kumar CA. East
8 Kanhiya Lal GSTP. North
9 Arju Katiyar Adv. North
10 Padmabhusan Sahoo Adv. East
11 Dipti Ranjan Mohapatra Adv. East
12 Alok Kumar Das Adv. East
13 Sudip Sawdia Adv. East
14 Manoranjan Sahu Adv. East
15 Susanta Kumar Biswal Adv. East
16 Kapil M Neema Adv. Central
17 Sunil Kumar Chaubey Adv. North
18 Sanjay Misra Adv. North
19 Paras Agarwal Adv. East
20 Inder Kumar Adv. North
21 Rajesh Verma Adv. North
22 Ajay Kumar Saxena Adv. Central
23 Dr. Om Prakash Shukla Adv. North
24 Sanjay Garg CA. North
25 Shudhanshu Ranjan Chaturvedi Adv. Central
26 Ajay Kumar Gupta CA. North
27 Chinari Ramakrishnarao Adv. East
28 Jyoti Ranjan Mohanty CA. East
29 Vasim Ahamed Saifi Adv. North
30 Praveen Kumar Santoshi CA. North
31 Shivank Goel Adv. North
32 Pradeep Kumar Namdeo Adv. Central
33 Alka Kumari Gupta CA. North
34 Yogendra Kumar Jaiswal Adv. Central
35 Maneesh Tiwari CA. Central
36 Jai Singh CA. Central
37 Nishant Sharma Adv. East
38 Kapil Pailajani Adv. Central
39 Alok Somani CA. Central
40 Ashok Kumar Gupta Adv. Central
41 Shiv Kumar Tiwari Adv. Central
42 Vaibhav Kumar Tiwari CA. Central
43 Dhananjay Shah Adv. Central
44 Suresh Kumar Rajput CA. North
45 Ranjit Kumar Pramanik Adv. East